NIP: 692 243 23 08   

REGON: 368557281

nr. rachunku bankowego:

54 1160 2202 0000 0003 3610 9197

 

 Kancelaria radcy prawnego

Tomasz Szkarupski

__________________________

ul. Kusocińskiego 15, 

59-300 Lubin

tel:  +48 693 842 825

mail: t.sz@radcalubin.pl

 

Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego. 

Prawo do wykonywania zawodu mają osoby wpisane na listę radców prawnych prowadzoną przez właściwą miejscowo Okręgową Izbę Radców Prawnych. Aby wpisać się na listę radców prawnych należy zdać Egzamin Radcowski. 

Gwarantuje to, że osoby dopuszczone do wykonywania zawodu posiadające odpowiednią wiedzę i przygotowanie merytoryczne. Uprawnienia radcy prawnego są tożsame z uprawnieniami adwokata. Podstawową różnicą między zawodem adwokata a zawodem radcy prawnego polega na możliwość świadczenia pomocy prawnej w stosunku pracy przez radców prawnych, czego nie wolno adwokatom. 

Kim jest radca Prawny:

We pozostałym zakresie rodzajach uprawnienia radcy prawnego i adwokata są identyczne (zarówno w sprawach cywilnych jak i gospodarczych, z zakresu prawa pracy, w sprawach rodzinnych, administracyjnych oraz w sprawach o wykroczenia i innych).

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

TOMASZ SZKARUPSKI